V Nocny Maraton Piłkarski o Puchar Rady Gminy Białe Błota

Warunki uczestnictwa w V Nocnym Maratonie Piłkarskim 22.06.2024

Warunkiem udziału w Turnieju jest zgłoszenie imienne oraz opłacenie wpisowego w
wysokości 30zł/za zgłoszonego zawodnika na konto:
UKS Czapla Białe Błota
Bank Spółdzielczy 54 8142 1020 0006 1027 2000 0002
W tytule wpisujemy nazwę Dryżyny oraz IV Nocny Maraton Piłkarski
Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail:zbigniew55-38@wp.pl do dnia 20.06.2024 r.
do godziny 20:00 wraz z listą imienną zawodników oraz dowodem wpłaty wpisowego!!!
Turniej przeznaczony jest dla wszystkich którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas, minimum
ukończone 16 lat

Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

Nazwę drużyny oraz imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (maksymalnie 11
osób) wraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu)
Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i
przepisów gry w piłkę nożną. Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.